14 Μαΐ 2020

Εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφή  Μαθητών στην Α΄ τάξη
ΠΟΤΕ;
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/-τριων που θα φοιτήσουν
στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
αρχίζουν την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και λήγουν την Παρασκευή 29 Μαΐου2020 και θα γίνουν με φυσική παρουσία ενός εκ των δύο γονέων των μαθητών.

ΠΟΙΟΙ;
Φέτος, στην Πρώτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά
παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.  Υποβάλλονται κατά την εγγραφή :
1.
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Θα την παραλάβετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2.
Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο
3.
Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (θεωρημένο συμβόλαιο, λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, λογαριασμός τηλεφώνου, φορολογική δήλωση). Οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο όνομα ενός από τους δύο γονείς του παιδιού και όχι οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
4.
Βιβλιάριο Υγείας
Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του μαθητή ή άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει πως έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
5.
Ατομικό Δελτίο Υγείας
Από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη παιδίατρο
Β. Απαιτείται για την εγγραφή :
6.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης
Εάν δεν προσκομισθεί, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο.
Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7.
Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση.
8.
Σε περίπτωση μαθητών-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.
9.
Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στην Πρώτη Τάξη,
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,
καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,
χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για τις εγγραφές στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας,
απευθυνθείτε στον  Διευθυντή του (τηλ. επικοινωνίας : 2104913859) τις εργάσιμες ημέρες από
15 – 29 Μαΐου και ώρες 09:30 - 12:30:
Διευκρινίζεται ότι οι εγγραφές είναι κοινές για τα 
3ο & 6ο Δημοτικά Σχολεία Νίκαιας.
Σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα, υποβάλλεται σχετική αίτηση με απαραίτητη υποβολή βεβαίωσης εργασίας ή κάρτας ανεργίας των γονέων. 

Χάρτης ορίων εγγραφών

Πατήστε εδώ για να δείτε τις:Διευθύνσεις Ορίων Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου