11 Ιουν 2014

Σαν σε μουσείο - Παλιά αντικείμενα με ιστορία

Οι μαθητές της Β΄ τάξης με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Νικολαΐδου και σε συνεργασία με γονείς του σχολείου εργάστηκαν μεθοδικά και οργάνωσαν μια εξαιρετική λαογραφική έκθεση.


Εκθέματα πολύτιμα σε μνήμες και σε συναισθηματική αξία προσφέρθηκαν απλόχερα και στήθηκαν στο χώρο, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές μας να γνωρίσουν το πρόσφατο παρελθόν και να θυμίσουν στους μεγαλύτερους επισκέπτες της έκθεσης έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.
Οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο στους οργανωτές και ξεναγούς της λαογραφικής έκθεσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επισκέπτες της και σε όσους προσέφεραν σε αντικείμενα και σε κόπο για να στηθεί.

9 Ιουν 2014

Βαθμολογία Γ΄ Τριμήνου & Τίτλοι Προόδου


Την Τετάρτη, 11/6/2014, στις 20:00 αποχαιρετάμε τους μαθητές της ΣΤ΄  τάξης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου.


Την Παρασκευή, 13/6/2014, θα δοθούν στις 9:00 - 10:15 στους μαθητές όλων των τάξεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας οι έλεγχοι Γ΄ Τριμήνου και οι Τίτλοι Σπουδών και Προόδου.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

3 Ιουν 2014

Λαογραφική Έκθεση

Οι μαθητές της Β΄ τάξης και η δασκάλα τους κ. Θεοδοσία Νικολαΐδου με χαρά θα σας υποδεχτούν και θα σας ξεναγήσουν στη Λαογραφική Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μας από την Τρίτη έως την Πέμπτη, 10-12 Ιουνίου 2014 και ώρες 12:00 έως 13:30.

31 Μαΐ 2014

Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2014-2015

Στο Σχολείο λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα με στόχο να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 2 Ιουνίου 2014 - 20 Ιουνίου 2014 πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Για τη φοίτηση στα Ολοήμερα τμήματα ισχύουν τα εξής:
  • Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών για να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).
  • Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων. Προς τούτο προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων.
  • Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
  • Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
Πρόγραμμα Ολοήμερου
14:05 – 14:40 
Φαγητό - Χαλάρωση
14:40 – 14:50
Διάλειμμα
14:50 – 15:30
8η Διδακτική ώρα
15:30 – 15:40
Διάλειμμα
15:40 – 16:15
9η Διδακτική ώρα
  • Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται, είναι πέντε (5).
Όσοι/όσες γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν το έντυπο «Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα», για κάθε παιδί που φοιτά στο σχολείο χωριστά, προσκομίζοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) είναι απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής στην Α΄ τάξη καθώς και πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο και τηρείται σε ασφαλή χώρο του σχολείου με ευθύνη του Διευθυντή. Για το περιεχόμενό του λαμβάνουν γνώση οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί προκειμένου να λάβουν μέτρα προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών τους. 
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. 
Η ισχύς του είναι για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. 
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Εγγραφές Μαθητών Α΄ τάξης για το Σχολ. Έτος 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος στην Α΄ τάξη θα γίνουν από 2 έως 20 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 12:25 έως 14:00.

Στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2008. Οι εγγραφές θα είναι κοινές για το 3ο & το 6ο Δημοτικά Σχολεία Νίκαιας και η κατανομή των μαθητών κατά σχολείο θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος των εγγραφών.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου που προβλέπονται από τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000) είναι: 

1) Πιστοποιητικό γέννησης,  Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Για παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, το πιστοποιητικό πρέπει  οπωσδήποτε να είναι μεταφρασμένο επίσημα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου επίσημου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) μαθητή (Το έντυπο δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο ή το Νηπιαγωγείο ή μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ). 

4) Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (όχι φωτοτυπία) ή Θεωρημένο Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο Κατοικίας ή πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας). Οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο όνομα ενός από τους δύο γονείς του παιδιού. 

5) Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

6) Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο) και Βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων, σε περίπτωση που το παιδί πρόκειται να εγγραφεί και στο Ολοήμερο Τμήμα.