31 Μαΐ 2014

Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2014-2015

Στο Σχολείο λειτουργεί Ολοήμερο Πρόγραμμα με στόχο να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς, αλλά και κοινωνικούς στόχους. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 2 Ιουνίου 2014 - 20 Ιουνίου 2014 πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Για τη φοίτηση στα Ολοήμερα τμήματα ισχύουν τα εξής:
  • Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων/φοιτούντων μαθητών για να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15).
  • Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων. Προς τούτο προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων.
  • Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος είναι υποχρεωτική.
  • Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας (14.00, 14.40, 15.30), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
Πρόγραμμα Ολοήμερου
14:05 – 14:40 
Φαγητό - Χαλάρωση
14:40 – 14:50
Διάλειμμα
14:50 – 15:30
8η Διδακτική ώρα
15:30 – 15:40
Διάλειμμα
15:40 – 16:15
9η Διδακτική ώρα
  • Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται, είναι πέντε (5).
Όσοι/όσες γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν το έντυπο «Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα», για κάθε παιδί που φοιτά στο σχολείο χωριστά, προσκομίζοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου