31 Μαΐ 2014

Εγγραφές Μαθητών Α΄ τάξης για το Σχολ. Έτος 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος στην Α΄ τάξη θα γίνουν από 2 έως 20 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 12:25 έως 14:00.

Στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2008. Οι εγγραφές θα είναι κοινές για το 3ο & το 6ο Δημοτικά Σχολεία Νίκαιας και η κατανομή των μαθητών κατά σχολείο θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος των εγγραφών.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου που προβλέπονται από τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000) είναι: 

1) Πιστοποιητικό γέννησης,  Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Για παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, το πιστοποιητικό πρέπει  οπωσδήποτε να είναι μεταφρασμένο επίσημα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου επίσημου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) μαθητή (Το έντυπο δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο ή το Νηπιαγωγείο ή μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ). 

4) Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (όχι φωτοτυπία) ή Θεωρημένο Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο Κατοικίας ή πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας). Οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο όνομα ενός από τους δύο γονείς του παιδιού. 

5) Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

6) Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο) και Βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και των δύο γονέων, σε περίπτωση που το παιδί πρόκειται να εγγραφεί και στο Ολοήμερο Τμήμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου