25 Μαΐ 2012

Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού για το Σχ. Έτος 2012-2013

Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος στην Α΄ τάξη θα γίνουν από 1 έως 21 Ιουνίου κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 8:00 έως 11:00.
Στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2012-2013 τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2006. Οι εγγραφές για το 3ο και το 6ο Δημ. Σχολεία θα είναι κοινές και θα γίνουν στο κτίριο του 3ου Δημ. Σχ. Νίκαιας για όλους τους μαθητές. Η κατανομή τους κατά σχολείο θα οριστικοποιηθεί στις 10/09/2012, οπότε και θα αναρτηθούν σχετικές ονομαστικές καταστάσεις.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 201/1998 και το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 είναι:
1) Πιστοποιητικό γέννησης,  Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Για παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, το πιστοποιητικό πρέπει  οπωσδήποτε να είναι μεταφρασμένο επίσημα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).
2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου επίσημου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3) Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) μαθητή. Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο και αφού σφραγιστεί και υπογραφεί στα αντίστοιχα πεδία από ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Οδοντιατρικής στο τέλος σφραγίζεται και υπογράφεται από Παιδίατρο.
4) Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
5) Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
6) Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
7) Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ (όχι φωτοτυπία) ή Θεωρημένο Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο Κατοικίας ή πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας). Οποιοδήποτε από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο όνομα ενός από τους δύο γονείς του παιδιού και όχι οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
8) Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου