20 Φεβ 2012

Σχολή Γονέων

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προγραμματίζει να λειτουργήσει σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.
Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
  • Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή (50 ώρες) 
  • Διαφυλικές σχέσεις (25 ώρες)
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (25 ώρες)
  • Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  (25 ώρες)
  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια  (25 ώρες)
Η επιλογή του προγράμματος γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον Εκπαιδευτή.
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και γίνονται στις αίθουσες του Σχολείου ώρες και ημέρες της επιλογής σας.
Για να ξεκινήσει ένα τμήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των 18 αιτήσεων από πλευράς γονέων. Οι αιτήσεις που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να επιστραφούν στο Διευθυντή του Σχολείου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου