16 Νοε 2013

Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

Πώς βρίσκουμε το μέρος μιας ποσότητας, 
όταν γνωρίζουμε ολόκληρη την ποσότητα;

Πώς   βρίσκουμε ολόκληρη την ποσότητα, 
αν γνωρίζουμε  ένα μέρος της;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου